Rådgivande expertgrupper för Horisont 2020

EU-kommissionen har nyligen publicerat en lista över rådgivande grupper inom flera Horisont 2020-områden, EU:s forskning- och innovationsprogram. Gruppernas uppgift kommer att tillhandahålla expertis och råd till EU-kommissionen vid framtagandet av nya politiska initiativ, underlag för EU-lagstiftning och program.

EU-kommissionen har tillsatt följande rådgivande expertgrupper inom Horisont 2020:

 • Access to risk finance (debt and equity financing)
 • Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • European research infrastructures including eInfrastructures
 • Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies
 • Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy and biotechnology
 • Future and Emerging Technologies (FET)
 • Health, demographic change and wellbeing
 • Innovation in small and medium-sized enterprises (SMEs)
 • The Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development
 • Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing
 • Secure, clean and efficient energy and Euratom
 • Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens
 • Smart, green and integrated transport
 • Space

En rådgivande expertgrupp består av minst 6 privata eller offentliga aktörer som träffas minst en gång. Det finns både formella och informella expertgrupper, men alla grupper omfattas av EU:s transparenspolicy. När expertgruppen uppfyllt sitt syfte upplöses den.

Läs mer om experter inom Horisont 2020

Läs vilka regler som gäller för expertgrupper hos EU-kommissionen

/Jessica Wikström

23 Apr 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information