Skellefteå leder TEN-T konsortium

Skellefteå kommun leder ett konsortium för en TEN-T ansökan för projektet "Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU" (BioGaC). Projektets mål är att ta fram ett upplägg för en smart och kostnadseffektiv marknadsintroduktion av biogas som fordonsgas och flytande naturgas.

Konsortiet, som leds av Skellefteå kommun och med projektpartners BioFuel Region, Härnösand Miljö och Energi AB, Sundsvalls kommun, Piteå kommun, Örnsköldsviks kommun, AGA AB och AC Fordonsgas AB, har lämnat in en ansökan till EU:s program TEN-T. 

I Övre Norrland och Mellersta Norrland finns det goda förutsättningar för att lokalt kunna producera fordonsgas. Projektmålet är att ta fram ett upplägg för hur man kan säkerställa en snabb marknadsintroduktion av biogas som fordonsgas och flytande naturgas.

- Att BioFuel Regions medlemmar samverkar längs hela kusten på det här sättet gör att vi kan dra nytta av den kompetens som vi faktiskt har i regionen i dag. Att introducera ett nytt bränsle kräver både affärssamverkan och kompetensutbyte. Det kommer vi arbeta med i det här projektet säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare på BioFuel Region.

Projektet "Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU" (BioGaC), kommer att titta på hur marknaderna biogas och fordonsgas kan byggas i norra Sverige på ett så smart och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Norra Sverige behöver fler alternativa drivmedel för att klara oss i konkurrensen med resten av Europa. Det här är viktigt när vi nu går in i en tid med högre medvetenhet kring transporter, stigande bränslepriser och klimatpåverkan. BioGaC är tänkt mynna ut i att de två befintliga tankstationerna för fordonsgas i regionen får en bättre kapacitet och att två nya tankställen kommer till.  

- Skellefteå kommun har en vision att vi ska bli 80 000 invånare 2030. Då behöver vi fortsätta utvecklingen med att skapa en god miljö. Det är ett bra tillfälle att bygga den backup som vi behöver om biogasverket får leveransproblem.  Vi behöver fler tankställen för att utveckla användningen av biogas för taxi, bussar och arbetsfordon med en anläggning som gärna drivs av entreprenörer, säger Gösta Westin, avdelningschef tekniska kontoret Skellefteå kommun.

Projektets totala budget är på ca 40 miljoner kronor varav hälften söks från EU-kommissionen och TEN-T. Ansökan skickades in den 11 mars 2014 och beslut från EU väntas under junimånad. 

För mer information kontakta: 

Gustaf Ulander
, Utredare, European Office, Skellefteå kommun

+46 (0)910 73 46 40
; +46 (0)70 238 46 40

gustaf.ulander@skelleftea.se 

Anna Säfvestad Albinsson, projektledare, BioFuel Region
+46 (0)70 615 05 05
anna.albinsson@biofuelregion.se

Läs mer om BioFuel Region här

/Mona Mansour

20 Mar 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information