Stor konferens om e-hälsa arrangerades i Kiruna

Norrbotten fick besök av bland andra Estlands president Toomas Hendrik Ilves när Kiruna stod värd för Artic-Light e-He@lth Conference (ALEC) den 4-6 februari. På agendan stod e-hälsa, och hur internet i vården på ett säkert sätt kan bidra till att patientens behov bättre kan tillgodoses.

Konferensen som besöktes av omkring 200 personer arrangerades av AER- Assembly of European Regions. 

- Under konferensens 3 dagar hörde vi om framgångsrika initiativ från Europa och utanför. E-hälsa är möjligt, det ger mer komfort, säkerhet och en bättre patient-delaktighet. Nu behöver vi regionala beslutsfattare att föra en dialog både inom sina regioner och på interregional och nationell nivå för att bygga ut e-hälsa, säger Agneta Granström, AER e-He@lth Network VD och landstingsråd i Norrbotten.

Agneta Granström tror att e-hälsa är framtidens vård. Samtidigt understryker hon att det krävs att allmänheten utbildas för att alla patienter skall kunna dra nytta av en internetbaserad vård. E-hälsa innebär en omställning från den vård vi är vana vid, men liknande omställning gjordes exempelvis när vi började betala räkningar på internet.

Ett effektivare och säkrare e-hälsobaserat system behövs
Toomas Hendrik Ilves, Estlands president, är engagerad i EU:s arbete att förändra e-hälsan och var förste talare ut på konferensen. Estland är världsledande inom e-hälsa, där bland annat invånarna kan rösta digitalt, logga in och läsa sina journaler och hantera sina utskrivna läkemedel via internet. Ilves menade att för Sveriges del krävs flera förändringar för ett säkert och effektivt e-hälsobaserat system skall kunna etableras. För det första måste patienter både äga och kontrollera sin egen hälsoinformation, men det innebär samtidigt att IT-säkerheten måste vara bättre än den varit under senare år i Sverige.

Stort potential inom e-hälsa i norra Sverige
Samtidigt som Sverige ligger långt efter länder som Estland vad gäller användandet av internetbaserade tjänster i vården, är konceptet integrerat till viss del på ett antal vårdcentraler i landet men används i huvudsak av läkare och inte av patienter. Det verkar definitivt finnas ett intresse bland patienter att elektroniskt få mer information om och styra sina vårdbeslut; det finns redan ca 13 000 vård- appar på marknaden. I både Norrbotten och Västerbotten jobbar man med olika e-hälsoprojekt. För människor som bor i glesbefolkade områden skulle möjligheten att exempelvis se över sin egen journal, följa upp läkarbesök samt konsultera med läkare via internet innebära en besparing av både tid och resekostnader. 

Mer information finns på AER:s hemsida

/Åsa Fors

10 Feb 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information