Sverige investerar mest i forskning och innovation i EU

Nya siffror visar på att Sverige är det EU-land som satsar mest på forskning och innovation. 58 euro per person investeras årligen i forskning och innovation i Sverige. Sverige är även ledande när det kommer till investeringar i informations- och kommunikationsteknik.

Trots att EU ligger efter både Japan och USA när det kommer till offentliga investeringar i forskning och innovation för informations- och kommunikationsteknik är Sverige ett av de ledande länderna. 15,4 procent av Sveriges forskningsbudget läggs på investeringar inom området för informations- och kommunikationsteknik, vilket kan jämföras med EU-snittet 6,6 procent

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande

/Jessica Wikström

12 Jun 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information