TEN-T miljoner till Övre Norrland

EU har under försommaren föreslagit att projektet BioGaC (Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU) beviljas SEK 20 miljoner från EU:s program TEN-T (Transeuropeiska transportnätverket).

Projektets mål är att ta fram en modell för hur man snabbt, affärsmässigt och säkert introducerar biogas/naturgas som fordonsgas på marknaden där det saknas ett befintligt gasnät. I praktiken innebär detta att projektet bidrar till fler tankställen i norra Sverige och att fler tankställen projekteras för framtiden.

TEN T BioGaC

Källa: INEA

- Vårt fokus är att förbättra leveranssäkerheten av biogas så att fler transportaktörer vill och vågar satsa på biogas som drivmedel. Det är en glädjande utdelning på den ansökan som vi i BioFuel Region skrivit tillsammans med våra medlemmar. Det innebär en förstärkning av den samverkan kring biogas som vi arbetar för, säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare för BioFuel Region.

Skellefteå kommun är projektägare och övriga partners är BioFuel Region, Härnösand Miljö och Energi AB, Sundsvalls kommun, Piteå kommun, Örnsköldsviks kommun, AGA AB och AC Fordonsgas AB. Beskedet innebär att hälften av projektets budget på SEK 40 miljoner kommer att finansieras av EU som ett TEN-T projekt. Även Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland är medfinansiärer. 

Projektet utgör ett av sammanlagt 106 projekt som valts ut av EU-kommissionen i den sista ansökningsomgången i TEN-T programmet (2007-2013) och vilka kommer att beviljas mer än EUR 320 miljoner från EU:s TEN-T för att förbättra transportinfrastrukturen i Europa. De 52 projekt som valts ut från 2013 års mångåriga program och 54 projekt från 2013 års årliga program kommer att använda unionsfinansieringen för att slutföra delar av det transeuropeiska transportnätet samt att studera innovativa sätt att minska transportsektorns klimatpåverkan.

North Sweden stöd i arbetsprocessen

North Sweden medverkade i diskussionerna av projektidéerna i december 2013 för uppstarten av projektansökningsarbetet. North Sweden tillförde kunskaper om EU:s policyarbete och finansieringsmöjligheter från TEN-T. I processen identifierade vi tidigt behov och vägledde till det rätta EU-programmet samt tog fram lösningar för projektupplägg inklusive att matcha projektets mål och syfte för att motsvara de i EU:s TEN-T program och andra relevanta EU-politikområden. 

Läs mer på EU-kommissionens hemsida

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden. 

/Mona Mansour

 

 

23 Sep 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information