Vinnova informationsträff

Den 1 januari startade EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Programmet som är världens största satsning på forskning och innovation har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. För att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt arrangerar VINNOVA nationella informationsmöten om de olika tematiska delarna av ramprogrammet.

Vid informationstillfällena presenteras innehållet i de första utlysningarna inom respektive område av talare från EU-kommissionen. Medverkar gör också representanter från respektive programkommitté och nationella kontaktpersoner i Sverige. De flesta informationsmöten hålls på engelska och på VINNOVAs kontor i Stockholm (om inget annat anges) men du kan också följa respektive möte via VINNOVAs webbplats.

Följande informationsmöten arrangeras under februari:

  • 3 februari Europeiska bioekonomiska utmaningar
  • 6 februari Europa i en föränderlig värld: inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
  • 12 februari Informations- och kommunikationsteknik

Under december och januari arrangerade VINNOVA informationsmöten om: Hälsa, NMP, Rymd Europeiska forskningsrådet, ERC och Marie Sklodowska-Curie Actions, Säker, ren och effektiv energi, Smarta, gröna och integrerade transporter, Säkra samhällen och Klimatåtgärder resurseffektivitet och råvaror. Samtliga möten webbsändes och du kan ta del av film och presentationer på VINNOVAs webbplats.

EU-kommissionen arrangerar också informationsdagar och brokerage events för respektive område inom Horisont 2020. På dessa events får du mer information om innehållet i de olika utlysningarna samt har möjlighet att nätverka och utbyta idéer med framtida samarbetspartners.

För mer information se EU-kommissionens webbplats för Horisont 2020.

Mer information om Horisont 2020

/MB

23 Jan 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information