EIP Smart Cities ”kick-off” i Norra Sverige

Den 19 mars anordnade North Sweden European Office ett regionalt uppstartsmöte för det Europeiska Innovationspartnerskapet (EIP) inom smarta städer som North Sweden tillsammans med de övriga i nätverket för NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) i norra Sverige, östra och norra Finland samt Nordnorge plus regioner i Spanien och Polen fått godkänt från EU för.

Kiruna, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå samt Luleå tekniska universitet och Umeå universitet - i samverkan med North Sweden European Office - är parter från Övre Norrland i den EIP-samverkan med fokus på smarta städer och samhällen som nu rullar igång och är en av de 470 sådana partnerskap på Europeisk nivå som blev godkänt av EU-kommissionen under hösten. 

150327_EIP_1

Testbädd för Europa

Vid mötet den 19 mars i Skellefteå samlades företrädare från alla regionens anmälda parter samt även politiker och till exempel Sweco som arbetar med projekt inom smarta lösningar för städer som ett fokusområde. När väl EIP:n rullar igång i syfte att få till stånd samverkan kring olika nya lösningar för hållbar stadsutveckling är även andra parter än de som anmälde sig från starten välkomna att delta.

Mikael Janson och Lars Wikman från North Sweden berättade om argumenten för och de möjliga vinsterna med att vara med i EIP:n, vad den handlar om samt olika finansieringsmöjligheter. Därefter gavs några olika exempel och diskuterades mellan deltagarna om möjliga samverkansområden och inte minst ”testbäddar” för nya lösningar inom energi, informationsteknologi och transport men också sociala innovationer som regionen kan visa upp för hela EU. Exempel på det är flytten av Kiruna där det faktum att en helt ny stad skall byggas kan utgöra en unik fullskaletestbädd för att pröva sådana nya lösningar, även om det fanns många andra förslag.  

Northern Sparsely Populated Areas bidrar till EU:s utveckling

Syftet med EU:s olika EIP är att skapa samverkan mellan aktörer i hela Europa för ökad kraft i att hitta nya gemensamma lösningar på olika samhällsutmaningar och bryta ned traditionella gränser som gör att innovationer inte får spridning eller tillförs all den kunskap som kan finnas på andra håll för att man helt enkelt inte känner till varandra, ytterst i syfte att skapa nya marknadsmöjligheter för företag och nya sätt att lösa problem i olika verksamheter.

För Övre Norrlands och hela NSPA:s del ger EIP:n inom smarta städer möjligheter att komma in i nya sammanhang och nätverk såsom samverkan med andra regioner med många liknande utmaningar som för norra Sverige. Det handlar också om att visa på Europeisk nivå att det är viktigt att inte bara fokusera på de riktigt stora städerna utan att innovation och ledande kompetens och möjligheter att pröva nya lösningar också finns på annat håll till gagn för hela Europa. För att kunna komma med arbetade NSPA också för och lyckades med att ta bort alla gränser för hur små städer som får lov att vara med i denna EIP.

150327_EIP_2

Kan i gengäld ge bättre regional utväxling och finansiering

Även om EIP:er är i första hand plattformar för samverkan och utbyte, vilket i sig kan ge positiv utveckling inom områden som regionen och dessa aktörer inte löser på egen hand, så ger det också möjligheter till att etablera gemensamma projekt och ta del av finansiering från EU samt rentav i ökad grad påverkan på olika utlysningar för sådan finansiering från EU för att stödja framgångsrikt sådant gemensamt utvecklingsarbete och det ger möjligheter till utbyte och projekt som växlar upp regionens egna resurser. 

Kontaktpersoner hos oss är:

Charlotte Andersdotter

charlotte@andersdotter.eu

Lars Wikman

Lars.wikman@northsweden.eu

070- 555 51 17

Vidare läsning:

Mer sammanfattande information om EIP Smart Cities-projektet.

Vår tidigare nyhet om EIP:n finns för läsning här.

Mer information om mötet den 19/3 finns här

 

/Mikael Janson

27 Mar 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information