EU-kommissionen upprättar DTLF

Nu upprättar EU-kommissionen ”Digital Transport and Logistics Forum” (DTLF). Syftet med forumet är att verka för att påskynda digitaliseringen av transport- och logistiksektorn. Det kommer att identifiera utmaningar och områden där det finns behov av gemensamma åtgärder, ta fram handlingsrekommendationer samt arbeta för genomförande av dessa. Forumets medlemmar utgörs av intressenter från hela transport- och logistikkedjan och medlemsländerna. Följande frågor har hittills identifierats:

1.   Standardisation,
2.   Creating a climate of trust : data protection and cybersecurity,
3.   Recognition of e-transport documents by banks, authorities, insurances,
4.   Access to data,
5.   Infrastructure,
6.   New business opportunities.

Forumet kommer att bestå av plenum som möts två till tre gånger per år, och mellan plenumsessionerna kommer experter att sammanträda i icke-permanenta tekniska arbetsgrupper vars syfte är att identifiera specifika barriärer för genomförandet av digitaliseringen.

Ansökan om att ingå i forumet är nu öppen
Just nu är det möjligt för relevanta organisationer att lämna in förslag på representanter att ingå i forumet. Ansökningsomgången kommer att hållas öppen fram till den 17 maj 2015.

Mer information samt dokument relaterade till ansökningsomgången finns här. 

/Kalle Eriksson

20 Apr 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information