Europaparlamentet godkänner nytt direktiv om trafikbrott

Onsdagen den 11 februari 2015 godkände Europaparlamentet EU-kommissionens uppdaterade regler rörande trafikbrott som begås i ett annat EU-land. Bestämmelsen förväntas träda i kraft i maj, men först måste ministerrådet godkänna förslaget.

De nya bestämmelserna innebär att medlemsländerna tillåts utbyta information för att identifiera förare som brutit mot trafikreglerna medan de färdats utomlands, oberoende av vilket medlemsland fordonet är registrerat i.

Inför omröstningen kommenterade Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, lagförslaget på följande sätt: ”Dagens omröstning utgör ett viktigt steg mot ett mer effektivt upprätthållande av trafikregler över hela EU, för att undvika att europeiska medborgare faller offer för hänsynslösa förare som inte respekterar trafikreglerna. Gränsöverskridande bekämpning av trafikbrott skulle kunna rädda 400 liv per år, och just därför är en harmoniserad bestämmelse inom EU av avgörande betydelse.”

Även Inés Ayala Sender, spansk europaparlamentariker och Europaparlamentets rapportör i den aktuella frågan, beskriver direktivet i positiva ordalag: "Medborgare är såklart aldrig lyriska över att få ett brev där det står att de begått ett trafikbrott, men även de välkomnar faktumet att alla inom EU kommer att behandlas likvärdigt, oavsett var deras fordon är registrerat.” 

Följande trafikbrott kommer att omfattas av de nya harmoniserade reglerna om informationsutbyte:

-      fortkörning

-      brott mot bälteskrav

-      att köra mot rött ljus

-      rattfylla

-      drograttfylla

-      motorcyklister som ej använder skyddshjälm

-      användande av förbjuden fil

-      otillåten användning av mobiltelefon under körning

Det tidigare EU-direktivet inom detta område gällde inte i Irland, Storbritannien eller Danmark. EU-domstolen har nu slagit fast att det nya förslaget utgör en ny rättslig grund och därför måste även dessa tre medlemsstater implementera direktivet senast 2 år efter att det trätt i kraft, vilket förväntas ske i maj detta år. Innan så kan ske krävs ett formellt godkännande av ministerrådet.

Läs Europaparlamentets sammanfattning av lagstiftningsförfarandet i den aktuella frågan.

/Kalle Eriksson

11 Feb 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information