EU:s forsknings- och utvecklingsprogram BNS

Det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet BONUS är ett samarbetsprojekt för hållbar utveckling kring Östersjön bestående av de åtta angränsande länderna och EU. I maj utlyser BONUS ett nytt projektstöd.  

Det var i juni 2010 som Europaparlamentet ställde sig bakom Ministerrådets beslut om att starta ett forsknings- och utvecklingsprogram för att skydda Östersjön, bland annat genom att bemöta problem som miljöförstöring och försurning genom gränsöverskridande forskningssamarbeten. 

Det EU-stödda projektet sträcker sig mellan 2010 – 2017 och sedan tidigare har två projektanbud skickats ut. Nu meddelar man att den tredje utlysningen kommer i maj. En genomgående utvärdering av projektet har gjorts där man bland annat kan läsa om syftet bakom projektet, behoven för ett kollektivt agerande kring Östersjöns ekosystem samt en väldigt bra sammanfattning som du finner här

Projektdetaljer BONUS

Deltagare: Finland (Koordinator), Sverige, Estland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark
Projektreferens: 271534
Kostnad: € 100 miljoner
EU-stöd: € 50 miljoner
Varaktighet: juni 2010 – oktober 2017

Läs mer på BONUS hemsida

Läs North Swedens tidigare nyhet om BONUS

//Kejvan Bexenius

03 Feb 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information