Fast Track to Innivation Pilot

En konferens i Bryssel 7 januari var starten för Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016). Ett ytterligare initiativ inom ramen för Horizon 2020 som nu öppnat för 2015. Ansökningar kan göras löpande och inom alla H2020 områden i Industriellt ledarskap och Samhälleliga utmaningar och ska bygga på en genomarbetad affärsplan. Beslut om att godkänna ansökningar tas inom högst 6 månader.

FTI är ett “fully-bottom-up measure in Horizon 2020 to promote close-to-the-market innovation activities, and open to all types of participants”, dvs. företag, samhällsaktörer och forskare.

Med näringslivets medverkan och små och medelstora företag är prioriterade och i projekten ska:

  • 60% av budgeten ska gå till näringslivsparterna i projekten eller att minst två näringslivsparter ska ingå i ett projekt med tre eller fyra parter, eller tre näringslivsparter i projekt med 5 parter. Parterna skall vara från minst tre olika EU-länder eller associerade medlemmar inom Horizon 2020.

Målet är att:

  • Reducera tiden från idé till marknad
  • Stimulera medverkan för nya sökanden till EU-finansiering inom ramen för H2020
  • Öka investeringar från privata sektorn inom forskning och innovation

Finansieringen för parterna är 70% för alla kostnader i Innovationsprojekt inom H2020. (100% för forskningsprojekt). Projektbudgeten kan vara upp till 3 miljoner Euro.

Ytterligare information om programmet

Mer information och ansökningshandlingar finns här

För frågor, kontakta Lars Wikman på North Sweden.

/Lars Wikman

09 Jan 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information