Gränslösa möten är temat under Västerbotten på Grand Hôtel 2015

Västerbotten på Grand Hôtel pågår mellan 20 januari - 6 februari 2015 och fokuserar på Västerbottens utveckling. Under veckorna ges goda möjligheter att nätverka, knyta nya kontakter och få en inblick i vad Västerbotten kan erbjuda i form av regional utveckling, kompetens, företagsmiljöer och kultur. Under årets upplaga av Västerbotten på Grand Hôtel är huvudtemat “det gränslösa mötet” - möten som bjuder in och utmanar. Möten kan också vara det mellan traditionell industri och kreativa näringar eller mötet mellan generationer. Temat för Västerbotten på Grand Hôtel syftar till att inspirera, engagera och skapa nya nervbanor mellan samhällets alla delar.

Under invigningen deltog Malou von Sivers, programledare och journalist som moderator. Bland andra gästade Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Anna Kinberg Batra, partiordförande för Moderaterna.

– Att ha goda relationer med viktiga beslutsfattare är A och O för våra förutsättningar att utveckla regionen, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten. Det är både glädjande och betydelsefullt att några av landets mest framstående beslutsfattare deltar.

– Det är viktigt med god nationell politisk representation i det här sammanhanget, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten. Västerbotten på Grand är till för att påverka länets roll och förutsättningar.

Prisutdelningen ägde rum vid invigningen av Västerbotten på Grand Hôtel, där Maronga Furaha och Ellinor Ädelroth delar på äran och prissumman 30 000 kronor. Båda arbetar på olika sätt med människor i utsatta situationer och gemensamt är kopplingen med Kongo.

Även Sven-Erik Bucht (s) Landsbygdsminister deltog på invigningen av "Västerbotten på Grand Hôtel" och lyfte i sitt tal fram Västerbotten läns stora bidrag till Sveriges tillväxt - mellan 2000 och 2013 ökade länets bruttoregionalprodukt med hela 60 procent. Dessutom ligger Västerbottens skogsnäring i framkant med nya och spännande innovationer samt har bidragit till att öka andelen kvinnor i branschen, påpekade Bucht.

Gruv- och mineralnäring ska diskuteras under Västerbotten på Grand Hôtel
Den 26-27 januari hålls temadagarna “Framtidens gruv- och mineralindustri”, där beslutsfattare från riksdagen och myndigheter, experter och intressenter från nordisk gruv- och mineralindustri deltar för att diskutera dagens problemställningar och framtidens möjligheter för industrin. Under dagarna kretsar diskussionerna kring bland annat arktisk gruvnäring, forskning och teknikutveckling samt internationella aspekter av gruvnäringen i Sverige. Medverkande under dagarna är bland annat Mikael Damberg, närings- och innovationsminister samt Gunnar Malm, generaldirektör vid Trafikverket.

Läs mer om Västerbotten på Grand Hôtel och följ direktsändningen

Läs mer om Framtidens Gruv & Mineral 2015

Ta del av bloggen från Västerbotten på Grand Hôtel

/Ludvig Cronqvist

21 Jan 2015 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som 60% av befolkningen bor i de 4 största kuststäderna vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information