Horisont 2020:s arbetsprogram för 2016-2017 publicerat

 

Nästa fas för EU-kommissionens program för forskning och innovation, Horisont 2020, finns nu tillgängligt. 

Horisont 2020 är EU:s största program för finansiering av forskning och innovation. Programmet är totalt på 80 miljarder euro, sträcker sig över perioden 2014-2020 och syftar till att främja Europas innovativa forskning och kommersiella konkurrenskraft på den globala arenan, för att stödja den ekonomiska tillväxten samt skapa arbetstillfällen.

Finansieringen inom Horisont 2020 fördelas i arbetsprogram som omfattar flera år av den sjuåriga finansieringsplanen, för närvarande sträcker sig arbetsprogrammen över två år. 

Arbetsprogrammet för 2016-2017 är indelat i 18 tematiska sektioner, vilka förklarar syfte och mål för vardera tema, samt ett avsnitt med verksamhet som spänner över flera områden. 

De allmänna bilagorna beskriver finansieringsvillkoren och ansökningsomgångarna som kommer att offentliggöras under de kommande 24 månaderna: deras storlek och omfattning samt förväntade effekter.

Arbetsprogrammet, inklusive referensdokument och allmänna bilagor, finns tillgängligt för nedladdning här. 

/Oskar Ivarsson 

15 Okt 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information