Horizon 2020. Vägledande ”Scoping papers” för 2016 och 2017

Nästa tvååriga arbetsprogram inom det europeiska ramprogrammet för Forskning och Innovation - Horizon 2020 (med en budget på 80 miljarder euro) - kommer att öppna under det tredje kvartalet 2015. Redan nu finns dock "scoping papers", som är vägledande för prioriteringar under denna period, tillgängliga.

Mer information om Horizon 2020.

Det Europeiska ramprogrammet för Forskning och Innovation, Horisont 2020 öppnade i december 2013 för utlysningar under 2014 och 2015. Regionens aktörer har varit framgångsrika inom många av programmets områden och många projekt är nu i uppstartsfas. Se t.ex. vår tidigare nyhet om det nyligen godkända projekt där Kiruna Wagon, Luleå tekniska universitet och Svenskt stål AB deltar.

Idag tillgängliga scoping papers finns här

Att påverka dessa prioriteringar utifrån vad som är relevant för vår region är av stor vikt och något som måste göras omgående eftersom arbetet med programmen nu är i slutfasen.

Alla områden inom Horisont 2020 har stor relevans för Norra Sverige och samhälleliga utmaningar ställer ökade krav på partnerskap med t.ex. kommuner och landsting, samt på nya initiativ för att stärka deltagandet från små och medelstora företag, och i vår region då ofta innovativa mikroföretag.

North Sweden European Office arbetar med att synliggöra Norra Sveriges styrkor och behov inom forskning och innovation på EU-nivå.

För mer information kontakta Lars Wikman, Senior Adviser in European Affairs, som arbetar hos oss med Innovationsunionen, där Horizon 2020 är en stor del.

 

/Lars Wikman

27 Feb 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information