Jubileumsnummer Horizon Magazine

År 1984 lanserades EU:s första ramprogram för forskning. För att uppmärksamma det 30 år långa europeiska samarbetet på området släpper EU-kommissionen nu ett jubileumsnummer av tidningen Horizon Magazine.

Horizon Magazine är EU-kommissionens tidning med nyheter relaterade till samarbetet inom ramen för EU:s nuvarande forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020. I det 44 sidor långa jubileumsnummer som nu finns ute kan du till exempel läsa artiklar och intervjuer med nyckelaktörer inom samarbetet och få en bild av de hittills åtta ramprogrammens tillkomst, utveckling och huvudsakliga framgångar. 

I den inledande ledaren menar Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation och Robert- Jan Smits, generaldirektör vid EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, att numret trots att det inte målar en helt uttömmande bild av arbetet som har bedrivits ”förhoppningsvis kan ge en försmak av denna europeiska flaggskeppssatsning som har gått från klarhet till klarhet under de senaste 30 åren”.

 

Ladda ned numret i sin helhet.

/Kalle Eriksson

21 Apr 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information