Kiruna Wagon, LTU och SSAB deltar i EU-projekt för att skapa en ny typ av bulkvagnar

De tre norrbottniska aktörerna Kiruna Wagon, Luleå tekniska universitet och Svenskt stål AB har utvalts till att delta i ett projekt för att utveckla nästa generations tågvagnar med hög lastkapacitet – så kallade bulkvagnar.

Projektet i fråga går under namnet HERMES och är ett internationellt samarbete mellan nio olika europeiska företag, institutioner och organisationer. Det direkta syftet är att skapa ett så modernt logistiksystem som möjligt till en spansk saltproducent, för att på så sätt uppnå den mer långtgående målsättningen, vilken är att sätta en ny, högre standard för denna typ av tunga transporter inom EU. Satsningen görs inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Programmet i fråga involverar både akademien och näringslivet i projekt som syftar till att föra nya innovationer ut på den europeiska marknaden. I och med satsningen på de nya bulkvagnarna tar sig näringslivet i norra Sverige nu in på denna arena. 

LTU kommer bland annat arbeta med att hitta innovativa lösningar för att säkerställa att det slutgiltiga systemet har en så hög produktivitet som möjligt, samtidigt som förslitningar under av- och pålastning av vagnarna minimeras. SSAB:s roll består av att tillhandahålla höghållfast stål till konstruktionen, medan grunden till systemet kommer att utgöras av Kiruna Wagons så kallade ”Turn Dumper”. Den sistnämnda är en bulkvagn som just nu håller på att utvecklas, där vagnens chassi står kvar på rälsen medan karossen kan roteras för att tippa av lasten.

I ett gemensamt pressmedelande som publicerades den 24 februari 2015 kommenterar Fredrik Kangas, VD för Kiruna Wagon, projektet på följande sätt:

– Vi anser att den här satsningen är helt rätt väg att gå för att lyfta bulkindustrierna inom EU till samma höga produktivitet, hållbarhet och säkerhet som kännetecknar våra svenska gruvbolag, och därifrån till nästa nivå. Vi har levererat vagnar till både LKAB och Boliden och att vi nu får den här rollen i ett europeiskt projekt bekräftar både Kiruna Wagons och regionens ledande ställning inom tunga järnvägstransporter.

Bakgrund

Horizon 2020 är EU:s i särklass största program för forskning och innovation, med en budget på nästan 80 miljarder euro för nuvarande programperiod. Målet med Horizon 2020 är att skapa jobb och tillväxt genom att möjliggöra vetenskapliga genombrott samt dess implementering på marknaden. Inom programmet görs stora satsningar på små och medelstora företags innovationer och internationella konkurrenskraft.

Övrigt

Läs pressmeddelandet i sin helhet, på Kiruna Wagons hemsida.

Läs mer om Horizon 2020 på programmets hemsida.

 

/Kalle Eriksson

26 Feb 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information