Norra Sverige i Almedalen

Under årets Almedalsvecka anordnar Norrbotten och Västerbotten en rad aktiviteter inom transportområdet för såväl järnväg som sjöfart. 

Norrbotniabanan inom ramen för den Botniska korridoren samt Luleå hamn anordnar seminarier för att belysa vikten av att säkerställa tillförlitliga och robusta gods- och passagerartransporter samt nyttan för hela Sverige i form av ökade skatteintäkter vid fullt utbyggd Botniska korridoren samt genomförda muddringsarbeten i Luleå hamn. 

Seminarium "På nya järnvägsspår mot framtiden?"

Seminariet arrangeras av den Botniska korridoren i samarbete med Näringslivets transportråd. Vad innebär en utbyggd järnväg för Sverige? Talar de samhällsekonomiska kalkylerna för godstransporter på järnväg? Fler företag ser vikten av att transportera miljövänligt, men är det möjligt? Persontrafiken ökar, men restiderna förlängs eller saknas helt. Vart är vi på väg och hur tar vi oss dit? Såväl Norrbotniabanan som Nya Ostkustbanan kommer presenteras under dagen.

Tid och plats: 29 juni 2015, 13.00-15.30 på Region Västerbottens lokaler intill Donners plats, Novgorodgränd 1, Visby.

Anmälan och mer info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26005?redir

Seminarium "Luleå hamn kan säkra exportintäkterna"

200 miljarder investeras i Norrbotten de kommande åren, vilket motsvarar 70 Friends Arena. I Norrbotten finns Sveriges mest expansiva exportföretag. För att mineralindustrin ska behålla sin konkurrenskraft måste volymerna av järnmalmsprodukter öka. Idag är malmtransporterna i norra Sverige på järnväg och till sjöss nära att nå sitt kapacitetstak. För att klara det ökade transportbehovet och nya miljöreglerna bl a Svaveldirektivet måste malmhamnen i Luleå kunna ta emot större fartyg och Malmbanan mellan Luleå och Narvik få dubbelspår.

Luleå Hamn är utvald som en strategisk prioriterad hamn av EU. En investering i utbyggnaden av Luleå Hamn och Malmbanan säkrar Sveriges exportintäkter som är en viktig del av det svenska välståndet.

Tid och plats: 1 juli 2015, kl 15.30-17.00 på Maritim mötesplats, Hamngatan 1, Visby.

Anmälan och mer info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30749?redir=%23eidx_5

/Mona Mansour

10 Jun 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information