Ny kvalitetsstämpel för bättre regionalt forskningsstöd

Den 12 oktober lanserade EU-kommissionen ett nytt initiativ för att säkra att skattepengar investeras och spenderas effektivt genom att förbättra samverkan mellan EU:s regional- och forskningsstöd.

Den 12 oktober startade Open Days, Europeiska veckan för regioner och städer. Under veckan  har 6 000 företrädare för Europas regioner och städer samlats i Bryssel för att diskutera hur man bäst kan använda sammanhållningspolitiken för att skapa tillväxt och jobb. I samband med starten av Open Days lanserade EU-kommissionen att nytt initiativ för bättre regionalt forskningsstöd.

Det nya initiativet, kvalitetsstämpeln ”Seal of Excellence”, ska tilldelas lovande forskningsprojekt inom ramen för EU:s forskning- och innovationsprogram, Horisont 2020. Den nya kvalitetsstämpeln kan användas av regionerna för att hjälpa projekt att få finansiering från andra källor, till exempel de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EFSI) eller andra nationella eller regionala investeringsprogram. Stämpeln ska delas ut till projekt som ansökt om pengar från Horisont 2020 men som av budgetskäl inte tilldelats finansiering. Till en början riktar sig initiativet till små och medelstora företag.   

- Mellan 2014 och 2020 kommer Europeiska regionala utvecklingsfonden att satsa 100 miljarder euro på forskning och innovation, säger Corina Creţu. Över 32 miljarder euro ska gå till att stödja småföretag, nystartade företag och entreprenörer, som är de viktigaste drivkrafterna för innovation i Europa. Tack vare kvalitetsstämpeln kan vi lättare hitta och stödja innovativa projekt och hjälpa dem att växa och konkurrera internationellt.

Initiativet är ett konkret försök från EU-kommissionens sida att maximera den faktiska påverkan EU-investeringar har genom bättre samverkan mellan Horisont 2020, struktur- och investeringsfonderna och andra EU-program, exempelvis Cosme och Erasmus+.

Läs mer om initiativet här  och här 


/Oskar Ivarsson 

16 Okt 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information