Ny utlysning för EUROGIA2020

EUROGIA2020 är ett EUREKA klusterprojekt innehållandes små och stora företag som tillsammans arbetar för att stärka europeisk konkurrenskraft inom viktiga teknikområden.

Projektet gäller utvecklingen av teknologi som har till syfte att minska koldioxidutsläpp. Målet är att stötta transnationella forsknings- och utvecklingsprojekt genom att tilldela en EUROGIA2020-stämpel. Med en sådan stämpel kan ditt projekt visa på tydlig kvalitet och därmed underlätta för att kunna söka externt finansiellt stöd.

Man söker innovativa teknologiska projekt som ska:

  • Reducera klimatpåverkan av koldioxidutsläpp för energiproduktion
  • Utveckla ny teknologi inom bland annat solkraft, vindkraft, biomassa och geotermisk energi

 

Nu utlyses den senaste ansökningsomgången med deadline den 2 mars. 

Läs mer om EUREKA och EUROGIA2020 här

//Kejvan Bexenius

 

17 Feb 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information