Resultaten från de första utlysningarna inom Horisont 2020

Den 20 september publicerade EU-kommissionen resultaten från de första utlysningarna inom Horisont 2020 som är världens största satsning på forskning och innovation. Programmet har en total budget på ca 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Fram till juli 2015 har svenska organisationer beviljats drygt 260 miljoner euro vilket motsvarar 3,56 % av kontrakterade medel. Detta placerar Sverige på en 8:e plats av alla deltagande länder, och de övriga nordiska grannländerna, Danmark, Finland och Norge placerar sig strax efter Sverige.

Detta är ett väldigt bra resultat för Sverige eftersom konkurrensen om europeisk FoI-finansiering har ökat på grund av att många länders nationella forskningsbudgetar skurits ner och i sin tur lett till en hårdnande konkurrens, men trots det har Sveriges andel i Horisont 2020 bara minskat något mot tidigare ramprogram. Sverige har en stark position inom samverkansforskning, till exempel inom Samhällsutmaningarna men även i ramprogrammets mer teknikintensiva delar. 

EXEMPEL PÅ GODKÄNDA OCH/ELLER PÅGÅENDE H2020-PROJEKT I VÅR REGION:

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

AEOLUS4FUTURE: Wind energy is considered as one of the most promising renewable energy resources.

Aeroworks: Focusing in the area of Information and Communication Technologies (ICT) and more specifically in Robotics.

DISIRE : Inspired by the real existing needs of  multiple industrial sectors.

HERMES :Europe's next generation of bulk trailers to be developed.

UMEÅ UNIVERSITET 

Liveable Disabilities : Studerar vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället. 

SWEEPER :Som syftar till att framställa robotar som kan skörda paprikor.

Revisioning the ”Fiscal EU” : Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies. 

 

/ Alexandra Strömbäck 

06 Okt 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information