Sverige näst bäst i EU på transport

Den 20 november offentliggjorde EU-kommissionen vilka EU-länder som är bäst på transport, enligt en ranking baserad på 29 kategorier. På rankingen placerar Sverige sig på andra plats, efter Nederländerna.

I en årlig ranking från EU-kommissionen placerar sig Sverige tvåa över de länder i EU som är bäst på transport. Rankingen är baserad på 29 punkter vilka alla rör något inom transportsektorn. Rankingen syftar till att underlätta för medlemsländerna att förbättra sina nationella transportsystem genom att lyfta fram delas som exempelvis kan behöva större investeringar. Vidare syftar rankingen även till att göra EU:s transporter mer effektiv och hållbar för att bidra till att energiunionen har en mer framtidsinriktad klimatpolitik.

Violeta Bulc, EU-kommissionär för transport, menar att rankingen är en bra måttstock över vad som behöver prioriteras för att öka sysselsättningsgraden inom transporområdet samt vad som krävs för att förbättra hållbarheten.

-      2015 års resultattavla visar hur dynamisk den europeiska transportsektorn är. Det gläder mig att stora framsteg gjorts sedan förra året, till exempel när det gäller infrastrukturens kvalitet och öppnandet av marknaderna för godstrafik på järnväg, säger Violeta Bulc. 

Rankingen är indelad i följande fem områden:

  • Inre marknaden (bland annat indikatorer för öppnandet av järnvägsmarknaden, ännu inte avgjorda domstolsärenden om överträdelser av EU-rätten och hur långt EU:s transportdirektiv införlivats i medlemsländernas lagstiftning).
  • Investeringar och infrastruktur (bland annat kvaliteten på infrastruktur för de olika transportsätten och graden av genomförande när det gäller det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
  • Energiunionen och innovation (bland annat andelen förnybar energi för transportsektorns bränsleförbrukning, nya bilar som drivs med alternativa bränslen och den tid som förare sitter i trafikstockningar).
  • Människor (bland annat väg- och järnvägssäkerhet, kvinnor som arbetar inom transportsektorn och hur nöjda användarna är med olika transportsätt).

Läs mer om rankingen här

Läs mer om Sveriges resultat här

/Oskar Ivarsson

24 Nov 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information