Ta chansen att söka praktikplats hos EIT

EIT (European Institute of Innovation and Technology) är ett oberoende EU-organ som sattes upp 2008 för att främja innovation och entreprenörskap runt om i Europa. Organisationen för samman ledande institutioner inom högre utbildning, forskningslabb och företag i gränsöverskridande partnerskap – ”Knowledge and Innovation Communities” – som utvecklar innovativa produkter, startar nya företag och utbildar en ny generation av entreprenörer.

EIT:s uppdrag består av att:

-      Öka Europas hållbara utveckling samt konkurrenskraft,

-      Förstärka den innovativa kapaciteten inom EU och dess medlemsstater

-      Skapa morgondagens entreprenörer och förbereda för nästa innovativa genombrott.

 

EIT utgör på så sätt en del av EU-kommissionens infrastruktur för forskning. Inom organisationens KIC för råvarufrågor ingår Luleå tekniska universitet med ett forskningsprojekt.

Nu erbjuder organisationen möjligheten till att få en djupare kunskap om deras arbete, samt hjälpa till att uppnå ovanstående mål. Tre stycken olika praktikplatser utannonseras just nu och sista datum för ansökan är fredagen den 20 februari.

Läs mer om praktikplatserna och skicka in din ansökan.

/Kalle Eriksson

19 Feb 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information