Utlysning CEF 2015

Under sitt möte den 30 september i Bryssel antog CEF-kommittén det förslag som lagts fram av Europeiska kommissionen för det fleråriga arbetsprogrammet för Connecting Europe Facility, CEF, inom transportområdet.  

Nu är det klart att nästa utlysning för CEF-transport öppnas den 4 november 2015. I CEF2015-callet reserveras cirka 6,5 miljarder EUR för sammanhållningsländerna medan 1 miljard EUR (närmare bestämt 1090 miljoner EUR) är möjliga att söka för alla EU:s 28 medlemsländer. Detta belopp väntas att fördelas på nedanstående:

ERTMS 200 miljoner euro
Ny teknologi och innovation 60 miljoner euro
Säker infrastruktur 15 miljoner euro
SESAR 515 miljoner euro
River information system 10 miljoner euro
ITS 70 miljoner euro
Motorways of the Sea (Mos) 130 miljoner euro
Urban nodes m.m. 50 miljoner euro
Utveckling av terminaler m.m. 40 miljoner euro
Totalt 1 090 miljoner euro
  • Motorways of the Sea (Mos): 130 miljoner EUR
  • ERTMS: 200 miljoner EUR
  • Ny teknik och innovationer: 60 miljoner EUR
  • Säker infrastruktur: 15 miljoner EUR
  • SESAR: 515 miljoner euro
  • RIS: 10 miljoner EUR
  • ITS: 70 miljoner EUR
  • Investeringar i noder inkl urbana noder: 50 miljoner EUR
  • Utveckling av gods- och logistikterminaler mm: 40 miljoner EUR

Utlysningen kommer enbart att omfatta det fleråriga programmet. En viktig skillnad mot förra årets utlysning är att den inte omfattar de projekt som har för-identifierat stomnätskorridorerna och andra delar av stomnätet. För sammmanhållnings-länderna (Cohesion envelope) är det dock möjligt inkomma med ansökningar för sådana. 

Läs mer i nyhetsbrevet från Trafikverket här.

/Mona Mansour

04 Okt 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information