Vill ni starta ett supportkontor för att öka SMF medverkan i Horisont 2020?

Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA och Tillväxtverket har lanserat en utlysning för att öka svensk medverkan från små och medelstora företag (SMF) i Horisont 2020 genom att finansiera ett supportkontor som kan ge kostnadsfri rådgivning till företag som önskar delta i en EU-utlysning. Utlysningen riktar sig till aktörer som bildar ett konsortium med syfte att stimulera och underlätta svenska små och medelstora företags deltagande i Horisont 2020.

Kostnadsfri rådgivning till företag som önskar delta i EU-utlysningar
En av VINNOVAs huvuduppgifter är att öka det svenska deltagandet i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Inom ramen för detta vill man även främja små- och medelstora företags deltagande i ramprogrammet. Tillväxtverkets huvuduppgifter ingår att i alla delar av landet arbeta för hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt genomföra EU:s strukturfondsprogram. Därför görs utlysningen för supportkontor i samverkan mellan VINNOVA och Tillväxtverket.

VINNOVA och Tillväxtverket kommer att finansiera vissa kostnader som uppstår för ett supportkontor. Den förväntade projekttiden är 3 år, med möjlighet till förlängning ytterligare 3 år. Det maximala bidraget för supportkontoret är 8 miljoner kronor per år.

Observera att sista ansökningsdag är den 3 februari 2015.

Läs mer på VINNOVAs hemsida

Ansök här

/Erica Rönnqvist

15 Jan 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information