20160427 rymdstrategi

EU-kommissionen utlyser samråd om framtidens rymdstrategi för EU. Syftet med detta offentliga samråd är att få in berörda parters synpunkter på vilka policyprioriteringar, utmaningar och möjligheter ska prägla EU:s framtida rymdstrategi. Sista dagen för att lämna in dina synpunkter är den 12 juli.

Genom strategin samordnas olika delar av EU:s rymdverksamhet. Den innehåller en färdplan för konkreta åtgärder som möjliggör riktade tillämpningar på särskilda områden och innebär en vidareutveckling av EU:s rymdprogram till nytta för ekonomin, myndigheterna och samhället som helhet.

Samrådet vänder sig i första hand till samtliga intressenter inom den offentliga och den privata sektorn, som till exempel statliga myndigheter, små och medelstora företag, forskningsorganisationer, experter och intresserade medborgare.

Sista dagen för att lämna in dina synpunkter är den 12 juli.

Bakgrund

Den 27 oktober 2015 presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2016 med de politiska prioriteringarna för det kommande året. Det är den nuvarande kommissionens andra arbetsprogram och följer de tio politiska prioriteringar som kommissionsordföranden Juncker satt upp för mandatperioden. I arbetsprogrammet angavs 23 nya initiativ som avses att presenteras under 2016. Ett av dem är en rymdstrategi för Europa, inom ramen för EU-kommissionens fjärde prioritering om en fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas.

Initiativet för en rymdstrategi för Europa syftar enligt EU-kommissionen till att samordna de olika delarna av EU:s rymdaktiviteter, vilket inkluderar en färdplan för de konkreta åtgärder som möjliggör riktade tillämpningar på särskilda områden och innebär en vidareutveckling av EU:s rymdprogram, bl.a. Galileo och Copernicus, till nytta för ekonomin, myndigheterna och samhället som helhet.

Lämna in dina synpunkter senast den 12 juli

Läs mer om EU-kommissionens initiativ

/ Michele Cicchetti

27 Apr 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information