Informationsdag för Shift2Rail

17 januari ska EU-kommissionen anordna en informationsdag om utlysningen för Shift2Rail som är EU:s järnvägsteknologiska samarbetsprojekt för morgondagens järnvägssystem. Det är ett initiativ med fokus på forskning och innovation, tillsammans med marknadsdrivna lösningar där avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster främjas.

SHift2Rail är en del av EU-kommissionens program Horisont2020 och arbetar för att främja konkurrens inom Europas järnvägsindustri och att denna ska möta förändrade transportbehov både inom EU och på världsmarknaden.

Utlysningen har delats upp i 17 olika fokusområden så som:

-       Förbättring av järnvägstjänster för användare och operatörer

-       Tekniskt ramverk för attraktiva järnvägstransporter

-       Innovativa material & modulär design för rullande program

-       Framtida stationer och tillgänglighet (IP1 och IP3)

 

Sista ansökningsdatum för utlysningen är 30 mars och öppnar 10 januari.

 

Anmäl dig här

Läs mer om informationsdagen här

 

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

14 Dec 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information