Kurstillfällen om finansiella frågor inom Horisont 2020

Vinnova arrangerar informationsdagar om EU:s forskning och innovationsprogram med fokus på finansiella regler ur en administrativ ståndpunkt. Dessa kurstillfällen består av samma innehåll informationsväg och därför behöver man endast anmäla sig till ett av tillfällena.

Horisont 2020 är EU:s största investering på forskning och innovation med en budget på cirka 80 miljarder euro för perioden 2014-2020. Två identiska kurser kommer att arrangeras i Stockholm som vänder sig specifikt till de som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt och som önskar en generell överblick över det ekonomiska regelverket som styr det finansiella. Det första tillfället kommer att äga rum den 20 april, följt av ytterligare ett tillfälle 8 maj 2016.

De ämnen som kommer att tas upp är bland annat ersättningsnivåer, tillåtna kostnader, personalkonstander och tredje partsdeltagande. Även en genomgång av EU-kommissionens ansökningsportal, Participant Portal och Model Grant Agreement kommer att ges. Kursledare är Gwendolyn Schaeken, Nationell kontaktperson (NCP) för juridiska och finansiella frågor på Vinnova. Det finns även möjlighet att skicka in frågor i förväg för att underlätta förberedelserna inför kurstillfällena. Var vänlig skicka dina frågor via e-post till: gwendolyn.schaeken@vinnova.se

Anmälan

Anmälan görs senast den 15 april 2016.

 

/Aida Mehrazin 

30 Mar 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information