Nominera kvinnliga innovatörer

Årets upplaga av ”EU-pris för kvinnliga innovatörer” har öppnats. Fyra kvinnor bosatta i ett europeiskt land och som varit med och startat ett företag med en omsättning på minst 100 000 euro (ca 960 000kr) har chansen att vinna pris för deras innovativa idéer. Sista dag för nominering är den 3 november.

161004KvinnligInnovatörPris


Syftet med prisutdelningen för kvinnliga innovatörer är att öka medvetenheten om behovet av fler kvinnliga företagare och innovatörer samt att inspirera andra kvinnor. ”EU Women Innovators Prize” lanserades år 2011 för att ge offentligt erkännande till framstående kvinnliga företagare som tagit sina innovativa idéer till marknaden. Sedan dess har mer än 260 kvinnor nominerats. Första pris är 100 000 euro (ca 960 000kr), andra pris är 50 000 euro (ca 480 000kr) och tredje pris är 30 000 euro (ca 290 000kr).

Nytt för i år är en satsning på en ”Rising innovator”, en innovatör med stor utvecklingspotential. Kvinnliga företagare som är 30 år och yngre har chans att vinna det priset på 20 000 euro (ca 190 000kr).

År 2015 vinnare var:
- Susana Sargento från Portugal som vänder fordon till WiFi hotspots
- Sirpa Jalkanen från Finland vars innovationer leder till nya läkemedelssubstanser för bröst- och prostatacancer
- Sarah Bourke från Irland för banbrytande rymdteknologi som används av internationella rymdstationen, NASA.

Sista dag för nominering är den 3 november 2016.

Anmälan och mer information här.

/Anna Lundgren 

04 Okt 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information