Norra Europas smarta städers besök i Valladolid

Den 6-7 oktober besökte representanter för flera europeiska städer och deras regionkontor i Bryssel, däribland Skellefteå och North Sweden som samordnade resan, Valladolid i Spanien. 

Resan var ett förberedande studiebesök inför en ansökan inom Smart Cities Lighthouse, där Valladolid var en av de första Smart Cities Lighthouse att utses i Europa. Syftet med resan var att få lärdomar och från en redan befintlig Lighthouse om processen att hantera ett stort konsortium i ett sådant projekt, och att utforma sin egna Smart Cities ansökan.

Det är genom EU:s största program för forskning och innovation, Horizon 2020, som möjliggör Smart Cities initiativet som ska bidra till investeringar för samverkan inom hållbara, smarta teknologier och lösningar.

Hållbar utveckling av stadsområden är en utmaning av avgörande betydelse för Europa. Det krävs nya, effektiva och användarvänliga tekniker och tjänster, i synnerhet inom områdena energi, transport och IKT. Satsningen på Smart Cities Lighthouse projekt ska främja forskning och utveckling samt bidra till kunskapsutbyte. Projektet är uppbyggt genom ett konsortium av städer, där en ledande stad har utvecklat smarta metoder och innovationer, dvs Lighthouse staden, och de andra städerna får möjligheten att ta del av lärdomarna för att implementera dessa kunskaper i sina egna städer.   Det finns för närvarande 27 Lighthouse städer i programmet, med 30 följare städer.

Kunskapsutbyte mellan smarta städer
Städerna som deltog under resan var Skellefteå i norra Sverige, Uleåborg och Joensuu i Finland, Tromsö i Norge och Assen och Groningen i norra Nederländerna. Nord Sverige, East & North Finland, Nordnorge och norra Nederländerna europeiska kontor samordnade besöket och följde dem.

Val Town Hall 2
Besök på Stadshuset i Valladolid

Gruppen välkomnades i Stadshuset av borgmästaren i Valladolid, och engagerade i samtal med innovationsorganisationer och myndigheter i regionen. Gruppen besökte också teknologicentret CARTIF, som är involverat i den tekniska samordningen av flera Lighthouse och andra EU-finansierade projekt samt Veolia-projektet som värmer upp stora bostadsområden, med biomassa från regionen.

"Vi är mycket tacksamma för det varma välkomnande vi fått, och öppenheten i staden och alla Lighthouse deltagare i Valladolid till att svara på våra (ibland mycket detaljerade och svåra) frågor", sade Tony Scully, North Sweden. "Vi har också fått några nya vänner och framtida kollegor i Castilla y Léon region i Spanien".

/Tony och Martha

19 Okt 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information