Ny utlysning inom Horisont 2020 för biobaserade produkter

Biobased Industies (BBI) är ett offentligt-privat partnerskap mellan EU-kommissionen och industrin. BBI är bland annat ansvarig för genomförandet av öppna ansökningsomgångar för forskning- och innovationsåtgärder, utveckling, spridning och främjande av ökad efterfrågan av biobaserade produkter, i linje med reglerna för Horisont 2020.

Den nya utlysningen för 2016 är öppen för projektansökningar inom forskning, innovation och spridning av biobaserade produkter. Programmet avser också att påskynda innovation och främja marknadsintroduktion och ökad kännedom hos allmänheten för biobaserade produkter. Programmet är ett verktyg för att genomföra EU-kommissionens strategi om en bioekonomi för Europa och har en total budget på ca 189 miljoner euro.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 8 september 2016, klockan 17.00 (CEST). Den kompletta listan över ämnesramverken för denna utlysning kan hittas på EU-kommissionens ansökningsportal och Arbetsplanen för 2016. Ansökan skickas även in via EU-kommissionens ansökningsportal.

Läs mer om utlysningen här.

/Aida Mehrazin 

25 Maj 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information