Övre Norrland topprankas inom innovation i EU

Norra Sverige genom Norrbotten och Västerbotten hamnar i topp när EU-kommissionen sammanställt innovation på regional nivå i Europa för 2016.

160907regio-final-1

Västerbotten och Norrbotten är en av 36 så kallade ”Innovation Leaders” i Europa. Det framgår av en EU-rapport, som bygger på en jämförelse mellan 214 regioner i 22 länder. De 36 ledande regionerna återfinns i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna.

Innovationsresultaten har förbättrats kraftigt (+ 15%) jämfört med för två år sedan då Övre Norrland halkat ned något mot tidigare i jämförelse med andra regioner. Något som utmärker norra Sverige är bland annat en hög andel välutbildade och innovationssamarbete mellan offentlig sektor och små och medelstora företag samt export av högteknologiska produkter. Inom områden så som försäljning av nya produkter och marknadföring för innovationer inom små och medelstora företag finns fortfarande relativa svagheter.

Den årliga europeiska resultattavlan för innovation består av en jämförande utvärdering av forskning och innovation inom EU-länderna och vissa tredjeländer. Rapporten för 2016 omfattar för första gången ett avsnitt där man blickar framåt och fokuserar på de senaste utvecklingarna, tendenserna och förväntade förändringarna. Den regionala resultattavlan för innovation är en regional variant av den europeiska resultattavlan som ger oss en bild av innovationen i de europeiska länderna där Sverige som helhet brukar hamna i topp. På regional nivå dominerar storstadsregionerna som innovationsledare, men i den senaste sammanställningen återfinns också Övre Norrland i denna grupp baserat på de statistiska data som ligger till grund för EU:s jämförande innovationsindex.

Undersökningen har delat in regioner i fyra grupper; Innovationsledare, innovationsföljare, måttliga innovatörer och blygsamma innovatörer. Under varje kategori finns tre undergrupper, vilket ger en spridning om tolv olika kategorier.

Läs mer om innovationsresultaten 

/Martha Bahta

07 Sep 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information