Pat Cox besöker Norra Sverige

En av nyckelpersonerna inom EU:s transportpolitiska arbete, Pat Cox, besöker Luleå och Kiruna den 30 maj – 1 juni 2016. Syftet är att få en närmare bild av regionen och transportsystemen i norra Skandinavien. 

Pat Cox-besöket ska belysa möjligheterna till att infrastrukturen i norra Sverige, norra Norge och norra Finland länkas närmare stomnätskorridoren SkandMed för att förbättra funktionen i såväl det svenska som det europeiska transportsystemet som helhet.

Bakom inbjudan står Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten. Besöket samordnas av North Sweden European Office - Norrbottens och Västerbottens regionkontor i Bryssel. 

Under besöket kommer EU-samordnaren Pat Cox föra diskussioner med politiska företrädare för lokal, regional och nationell förvaltning från Norge, Sverige och Finland samt med aktörer från industrin. Pat Cox kommer även att besöka Luleå hamn, Kiruna kommun och LKAB. I arrangemanget medverkar även representanter för Näringsdepartementet och transportministerier i Norge och Finland.

North Sweden European Office återkommer med en längre rapportering.

/Mona Mansour

 

30 Maj 2016 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information