Rapport Horizon

Deltagandet i EU:s forskning- och innovationsprogram. Horisont 2020, är sedan starten 2014 stort i Sverige, med deltagare från olika samhällssektorer som t.ex. den offentliga sektorn, näringslivet och akademin.

Runt 350 svenska organisationer har beviljats medel från Horisont 2020 i de första utlysningarna fram till maj 2015, och mer än en tredjedel av dessa är nya deltagare utan tidigare erfarenhet. Sverige utmärker sig främst när det kommer till samverkan inom utmaningsdrivna projekt och det starka deltagandet inom Framtida och Ny teknik (FET) samt Forskningsinfrastruktur.

Landets universitet är i framkanten för innovationssatsningen, vilket framgår av att de står för 52 procent av Sveriges beviljade medel från Horisont 2020, medan näringslivet och forskningsorganisationer står för respektive 25 och 14 procent av medlen.

-       En fördel för svenska aktörer som vill delta i Horisont 2020-projekt är att vi har en tradition av samverkan mellan sektorer i Sverige. Många svenska företag arbetar redan tillsammans med akademi, offentlig sektor och civilsamhället, och där har man en bra grund för att också bygga ett internationellt konsortium. Men nu måste vi på Vinnova gemensamt med våra systermyndigheter, stödstrukturer för små- och stora företag, institut och akademi göra allt vi kan för att främja det svenska deltagandet i Horisont 2020, säger Linda Bell, enhetschef för EU-relationer på Vinnova.

Om Horizon 2020

Horisont 2020 är EU:s forskning- och innovationsprogram som syftar till att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya jobb och affärsmöjligheter. Programmet finansierar mobilitet, spetsforskning, samverkan för lösningar inom prioriterade utmaningsområden samt teknikutveckling för konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Är du intresserad av att veta mer om Horizon 2020, hör av dig till oss på North Sweden. Kontakta Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs.

Läs årsrapporten från Vinnova

Läs mer om Horizon 2020-projekt i vår region

/ Michele Cicchetti

01 Mar 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information