Tyck till om Horisont 2020

Halvvägs genom Horisont 2020 har EU-kommissionen nu lanserat en utvärdering för att få veta vad du tycker om programmet. Horisont 2020 är EU:s ramprogram inom forskning och innovation som fortlöper mellan 2014 – 2020, med en total budget på 77 miljarder euro. EU-kommissionen öppnar nu upp för samråd där alla medborgare och organisationer är välkomna att tycka till om programmet.

Horisont 2020 är ett av världens största forsknings- och innovationsprogram med över 76 000 stödberättigade förslag och över 9 000 bidragsavtal har undertecknats under de första två åren.  Halvvägs genom Horisont 2020 har EU-kommissionen nu lanserat en utvärdering för att få veta vad du tycker om programmet. Resultatet från utvärderingen kommer att bidra till att förbättra Horisont 2020. Det kommer också att vara en viktig del i förberedelserna inför nästa europeiska ramprogram.

Syftet med samrådet är att förbättra ramprogrammets funktion, samt fungera som en viktig byggsten inför förberedelserna inför nästa forsknings- och innovationsprogram inom EU. Det är av stor vikt för EU-kommissionen att den information som samlas in kommer från en bred publik och från flera nivåer inom implementeringen av Horisont 2020.

Resultatet av samrådet kommer att ingå i den preliminära utvärderingen av Horisont 2020, samt i ett arbetsdokument från EU-kommissionen där en sammanfattning av samrådet kommer att publiceras i mitten av 2017.

Du har möjlighet att lämna dina synpunkter fram till 15 januari 2017.

Mer information om samrådet hittar du här

 

Vad är samråd?
Samråd är din chans att påverka och tycka till om EU:s aktuella politik. EU-kommissionen samråd syftar till att samla in synpunkter kring olika policyområden och kan liknas vid svenska remisser. Alla EU:s medborgare samt relevanta aktörer har möjlighet att delta i samråden. Samtliga pågående samråd från EU-kommissionen hittar du här.


01 Nov 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information