Umeå blir smart city

Umeå är en av de vinnande städerna i ett internationellt partnerskap, som tillsammans med Rotterdam och Glasgow, beviljas 180 miljoner kronor i projektmedel från EU:s forskning och innovationsprogram, Horizon 2020.

40 miljoner kronor i EU-medel ska investeras i Universitetsstaden i Umeå för att den ska bli en så kallad Smart City. Teknik, marknad och konsument ska samverka för hållbara och smarta teknologier och lösningar.

Det är genom EU:s forskning och innovationsprogram, Horizon 2020, som möjliggör att projektet Ruggedised kan genomföras i Umeå. Horizon 2020 är EU:s största forskning och innovation där målet med finansieringen är att bidra till just samarbete och innovation kring energi, informations- och kommunikationsteknik.

Bidraget ska bland annat finansiera kommande smartstyrning av energianvändning i lägenheter, inbyggd busshållplats, solpaneler för elbilar och elcyklar, energiutbyte mellan verksamheter inom ett område, ”Grönt parkeringsköp”, optimering och styrning av byggnader och stadsdelar, samt för att uppnå målet med 100 % förnyelsebar energi i Universitetsstaden.

Projektet Ruggedised omfattar samarbete mellan flera olika aktörer.
Lokalt i Umeå deltar: Umeå kommun, Umeå Energi, parkeringsbolaget Upab, Akademiska Hus, Västerbottens landsting, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Umeå universitet.

Liknande lokala nätverk finns i Rotterdam och Glasgow. Totalt omfattar projektet 35 deltagare.

Projektet pågår i 5 år och kommer att påbörjas under november månad.

Horizon 2020

Bidraget är en del av EU:s Horizon 2020-program som är avsett för projekt där IKT (informations- och kommunikationsteknik), energi och rörlighet tillämpas på ett innovativt sätt och där offentliga verksamheter samarbetar med marknadens parter och kunskapsinstitutioner i ett internationellt sammanhang. Förutom Umeå är också Rotterdam i Nederländerna, Glasgow i Skottland ”Light House städer”. Brno i Tjeckien, Parma i Italien och Gdansk i Polen är så kallade följestäder. Andra partners är bl.a. Austrian Institute of Technology, Siemens, Swedish ICT och ICLEI.

Läs mer om Umeå Universitetsstads projekt här 

07 Sep 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information