Umeå lansering Smart Cities

Under den internationella konferensen 15-16 november "PLATSEN" på Sliperiet, vid Umeå universitet, samlades intressenter från forskarvärlden, företagare, beslutsfattare intresseorganisationer m.m. för att diskutera den framtida hållbara planeringen av samhället för att främja nya samarbeten, ny kunskap och nya idéer. I samband med konferensen lanserades Smart City-projektet RUGGEDISED. Umeå, Rotterdam och Glasgow är de tre städer som tillsammans fått 180 miljoner kronor från EU för att jobba med hållbarhet och göra sina universitetsstäder smartare.

161116 SmartCitiesUmeå

Urbana odlingssystem för hållbar matproduktion, modeller för värdegrundad tillväxt, klimatets påverkan på hälsan, Arktisk, boendemiljöer anpassade för cirkulär ekonomi, delningsekonomi och hållbar konsumtion var några av ämnena som diskuteras på PLATSEN. Bland andra medverkade lokala entreprenörer och internationella experter så som antropologen Viktoria Walldin från White Arkitekter, Joacim Rocklöv som forskar om samband mellan klimatförändringar och folkhälsa vid Umeå universitet, och James Ehrlich, grundare av ReGen Villages och forskare vid Stanford University.

Umeå en smart förebild för Europa

Under konferensen lanserades även Smart City-projektet RUGGEDISED som möjliggör att Umeå tillsammans med Rotterdam och Glasgow, gemensamt utvecklar lösningar för framtidens energi-, transport- och IT-system. RUGGEDISED har fått 180 miljoner kronor av EU för att jobba med hållbarhet och göra sina universitetsstäder smartare. Umeå ska med sina 40 miljoner bland annat få till en bättre miljö för elcyklar och bussar runt universitetet. Förutom nya cykel och buss-idéer vill projektet bland annat också jobba med smartare lösningar i nybyggda bostadshus.

”Vissa kommer kunna styra energiförbrukningen i sin lägenhet med en app. Då ska man få positiv feedback om man varit duktig på att dra ner på sin förbrukning, exempelvis genom gratis bussbiljetter. Något som ytterligare minskar energiförbrukningen i området, berättade projektledare Carina Aschan.

De senaste åren har Umeå varit aktiva med att utveckla miljöarbete och medverkat i flera nationella och internationella utvärderingar av miljö- och klimatarbetet, till exempel har Umeå tre år i rad varit en av den europeiska juryns finaliststäder för att bli Europas miljöhuvudstad, och arbetet med Earth hour city challenge där WWF utsåg i år Umeå kommun till Sveriges klimatstad.

Arrangörer var Umeå kommun, Umeå universitet och Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling. PLATSEN är en arena där aktuell forskning och innovationer presenteras och där beslutsfattare, entreprenörer, nätverk och andra engagerade i hållbarhetsfrågor möts över bransch-, disciplin- och organisationsgränser.

Läs mer om konferensen här och se livesändningen

Läs North Swedens tidigare nyhet om att Umeå blir Smart City

/Martha Bahta

16 Nov 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information