EU-kommissionen presenterade ett paket om ren rörlighet i EU

EU-kommissionen presenterade den 8 november 2017 ett paket om ren rörlighet, det så kallade Clean Mobility-paketet, som bland annat innehåller direktiv om rena fordon, nya koldioxidnormer samt bättre teknik för batteri. Det nya paketet är ett steg för att nå det internationella klimatavtalet Parisavtalet.

Idag släpper vägtransportsektorn nästan ut en fjärdedel av växthusgaserna i EU. Därför strävar EU-kommissionen efter att aktivt arbeta mot utsläppen och nå Parisavtalet genom det nyligen presenterade paketet om ren rörlighet som innehåller lagförslag för att minska utsläppen i EU. Clean Mobility–paketet är en långsiktig strategi på hur EU ska motverka klimatförändringar samt stärka industrins konkurrenskraft.

På plats på presskonferensen där Clean Mobility – paketet diskuterades var från EU-kommissionen bland annat Violeta Bulc, ansvarig för transportfrågor, Maroš Sefčovič, vice ordförande ansvarig för energiunionen och Miguel Arias Cañete, ansvarig för klimatåtgärder och energi.

– Det är mycket välbehövliga reformer för att skynda på EU:s övergång till mindre utsläpp i transportsektorn, sa Violeta Bulc på presskonferensen om paketet för ren rörlighet.

Miljövänligare transport i framtida EU

Miljöbilar står i stort fokus då planen är att göra det lättare att ladda miljöbilar i EU, även mål om att utveckla batteriet som finns i miljöbilar och utbyggning av infrastrukturen finns med i förslaget. I direktivet om busstransport nämns bland annat utveckling av bussresor på långdistans i EU som ett förslag på komplement till personbil. Målet är att minska utsläppen från nya bilar med 30 % fram till 2030 med jämförelse till 2021 nivåerna.

Översikt om förslag om "ren rörlighet"

EU-kommissionens paket om "ren rörlighet" innehåller en rad förslag i syfte att uppfylla EU:s totala klimatmål om 40 procents mindre utsläpp år 2030.

Bland annat föreslås att koldioxidutsläppen för nyregistrerade bilar år 2025 ska vara 15 procent lägre än 2021 och 30 procent lägre år 2030. Samtidigt utlovas 200 miljoner euro till stöd för utveckling av nya bilbatterier och 800 miljoner till bättre infrastruktur - exempelvis laddningsstationer - för alternativa bränslen.

I paketet ingår även nya regler för så kallade "kombinerade transporter", med utökat stöd till transporter som görs i huvudsak via järnväg eller båt. Kommissionen vill också öppna upp för fler långfärdslinjer med bussar, för att få ner bil- och flygtrafik.

171115cleanmobility

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advisor European Affairs, North Sweden European Office

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

/Sofia Baumgartner

15 Nov 2017 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information