Nytt arbetsprogram för Horisont 2020 presenterade

Den 27 oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Programmet inkluderar finansieringsmöjligheterna för projekt inom forskning och innovation och de första ansökningsomgångarna öppnar redan den 31 oktober 2017.

Arbetsprogrammet för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation fokuserar på att de två nästkommande åren, stödja projekt som är utvalda för att förstärka de 10 prioriteringarna som EU-kommissionen lade fram inför sin arbetsperiod, även kallad Junckerplanen.

"Europa är världsledande när det gäller vetenskap och teknik och vi kommer att spela en avgörande roll när det gäller att driva på innovationen. EU-kommissionen gör en samlad insats för att ge de många innovatörerna i Europa en språngbräda för att bli världsledande företag. Denna insats omfattar det europeiska innovationsrådet, som inleder sin verksamhet i dag, sade Carlos Moedas", EU:s forskningskommissionär i samband med lanseringen.

Vad går finansieringen till under 2018-2020?

Arbetsprogrammet för Horisont 2020 har prioriterat kapital där 1 miljard är för cirkulär ekonomi och 1 miljard för säkerhetsunionen, digitalisering och förvandling av europeiska tjänstesektorn och industrin har tillgång till 1,7 miljoner euro medan migration har en budget i arbetsprogrammet på 200 miljoner euro. Största budgeten utgår till det EU-kommissionen valt att kalla en miljövänligare framtid med 3,3 miljarder euro.

Dessutom kommer Horisont 2020 att jobba för att sprida spetskompetens och för att hitta spetskompetens som idag saknas inom, men också utanför Europa. Denna programpost har 460 miljoner euro budgeterat. Ökat internationellt samarbete via 30 flaggskeppsinitiativ med hjälp av 1 miljard euro är också prioriterat.

Läs mer om arbetsprogrammet här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

/Sofia Baumgartner

01 Nov 2017 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information