Pat Cox besöker Almedalen

Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) är huvudgäst i årets Almedalsvecka. Pat Cox medverkar i en rad aktiviteter för samtal och diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige. 

I årets Almedalsvecka anordnas en rad aktiviteter för diskussioner om transportinfrastrukturen i Norra Sverige. Ett späckat program toppas av medverkan från Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed, som i år besöker Almedalsveckan för samtal och diskussioner med transportinfrastrukturaktörer om det europeiska transportsystemet.

CEF

Många frågor står på spel inför 2018 då förhandlingarna inleds om långtidsbudgeten (MFF) för EU. Under 2017 förbereder EU-kommissionen revideringsförslag för förordningarna som styr såväl tematiskt innehåll som fördelning av budgetposter för de olika politikområdena, inbegripet förordningen för Connecting Europe Facility (CEF) för kommande programperiod. Inom ramen för denna revidering är det möjligt att införa ändringar i korridorsträckningar med innebörden bl a att ScanMed förlängs längst norrlandskusten. Connecting Europe Facility är EU:s finansieringsinstrument för genomförande av TEN-T under programperioden 2014-2020. CEF-förordningen fastställer föridentifierade sektioner inom stomnätet inklusive stomnätskorridorer vilka är prioriterade som föremål för medfinansiering.

Arctic foto MM

Foto: Mårten Edberg

Pat Cox medverkar på en rad aktiviteter för samtal och diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige:

Arctic Transport Café

Den 4 juli anordnar North Sweden European Office i nära samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten “Arctic Transport Café”, ett seminarium för diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen på Northern Axis sträckorna Narvik-Malmbanan-Luleå samt Midway Alignment Umeå-Vaasa. "Arctic Maritime Transport Café" hålls kl. 10.30-11.30 på Novgorodgränd 1, Region Västerbottens lokaler i Visby. Det är ett öppet seminarium och ingen föranmälan krävs. 

European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?

Den 4 juli medverkar Pat Cox och Mattias Landgren, statssekreterare hos Anna Johansson i "European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?". Seminariet anordnas av den Botniska korridoren och Näringslivets transportråd och hålls kl 15.15-16.30 på Region Västerbottens lokaler på Novgorodgränd 1 i Visby. 

Övriga programpunkter

Pat Cox medverkar i övrigt på seminarium om höghastighetståg som anordnas av Region Skåne, seminarium i Europahuset i Visby samt möten med Stockholm-Mälarregionen. 

Program och kontaktinformation om:

Arctic Transport Café

European Core Network Corridors - enablers for all stakeholders?

/Mona Mansour

26 Jun 2017 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information