Sök till European Transport Challange

Den 29 mars lanserade EU-kommissionen European Transport Innovation Challenge 2017 för unga entreprenörer inom transportsektorn.

Unga entreprenörer bjuds in för att berätta om sina idéer kring förbättringar inom områdena transport och mobilitet, där nyckelordet är innovation. Det är särskilt inspirationstänkande EU-kommissionen  letar efter; det behöver inte nödvändigtvis vara ett komplett forskningsprojekt.

EU-kommissionen kommer att belöna upp till 12 unga innovatörer mellan 18-35 med en inbjudan till Strasbourg för att delta på ITS kongressen i juni. Utöver gratis resa och boende, samt möjligheten till att nätverka med framstående profiler inom smartatransporter i Europa, kommer vinnarna att få personlig vägledning i hur de ska arbeta vidare med sina projekt på ett mentorskapsworkshop. Tävlingen är öppen både för individuell tävlan, inklusive de som arbetar för transportorganisationer, och SME: grupper.

Ansökan ska vara på max 1500 ord och deadline för att lämna in ansökan är den 2 maj.

För mer information

Läs mer och anmäl dig här: ITS-kongressen 

/Sanna Schumacher 

10 Apr 2017 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information