Tyck till om smart specialisering

EU-kommissionen har öppnat ett samråd om smart specialisering inom tillväxt och jobb i Europa där allmänheten kan lämna synpunkter. Syftet är att samla in åsikter inför planeringen till kommande program- och fondperiod. 

s3s

Smart specialisering innebär att en region eller medlemsstat väljer ut olika områden att prioritera baserat på dess förutsättningar och på så sätt fokuserar på sina innovativa styrkor. Genom att hitta områden med störst potential ska satsningar öka mervärdet, konkurrenskraft och främja tillväxten i regioner. Denna strategi från EU-kommissionens finns inom sammanhållningspolitikens program. Under programperioden 2014-2020 har 120 regioner och medlemsländer skapat egna strategier för smart specialisering.

EU-kommissionen vill samla in nya förslag till förbättring och bra exempel som kan användas i fler länder och regioner inom Europa. Utfallet av samrådet kommer att publiceras i EU-kommissionens meddelande om smart specialisering och kommande rapport om sammanhållningspolitiken.

s3pp
Områden i brandgul är registrerade regioner och områden i gul är medlemsländer i Smart Specialiseringsplattformen.

Västerbotten är en region registrerad i Smart Specialiseringsplattformen (S3P) och Sverige är registrerad som medlemsland. Denna plattform ger råd till medlemsländer och regioner för utformningen och implementeringen av deras smarta specialiseringsstrategi.

Samrådet är öppet för alla aktörer och medborgare inom EU, speciellt efterfrågas synpunkter från aktörer som arbetar med forskning och innovation inom smart specialiseringsstrategier. Frågorna i formuläret är ställda på engelska, men svar kan även lämnas på svenska.

Sista dag att lämna in synpunkter är 24 mars.

 

Läs mer om utlysningen här

18 Jan 2017 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information