50 miljoner extra till IT-säkerhet under 2018

Med ambitionen att skapa ett brett kompetensnätverk inom IT-säkerhet samt i framtiden starta ett europeiskt forskningscenter inom området investerar EU-kommissionen ytterligare 50 miljoner euro på IT-säkerhet under 2018. Pengarna, som egentligen var allokerade att finansiera projekt inom IT-området år 2020, omprioriteras nu och flyttas till 2018. Syftet är att stärka EU:s möjligheter att utveckla och säkra den digitala inre marknaden.

20180228ITsecurity

Med en gemensam digital marknad för EU på ingång krävs investeringar inom IT-säkerhet för att åtgärda skillnader på området mellan de olika medlemsländerna.

Bakgrunden till att finansieringen flyttas till 2018 beror på den höga fragmentiseringen när det gäller IT-säkerhet inom EU. Medlemsländerna samt deras kompetens inom IT-säkerhet är idag högst uppdelat, bland annat inom forskning och investeringsområdet där det finns stora skillnader. Med finansieringen på 50 miljoner euro vill EU-kommissionen skapa utveckling samt forskningssamarbeten för att förebygga alltför stora klyftor inom IT-säkerhetsområdet mellan medlemsländerna. Anledningen till fragmentiseringen inom EU på området beror på att satsningar som gjorts har utförts med bristande samordning. Med EU:s interna digitala marknad i allt större fokus ökar även efterfrågan på stabilare IT-säkerhet. Stabilare IT-säkerhet i framtiden kräver att finansieringen prioriteras tidigare än 2020 i syfte att kunna samordna utvecklingen och bibehålla EU:s konkurrenskraft på området.

Utlysningen är öppen till 29 maj 2018, läs mer om den här:

/Andreas Andersson Kurdve

28 Feb 2018 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information