Ansök till Europeiska Innovationshuvudstaden 2018

EU-kommissionen delar årligen ut pris till årets ”Europeiska Innovationshuvudstad”. Staden får förutom titeln även en prissumma på 1 miljon euro. De städer som placeras på platserna 2-5 på listan tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. Sista ansökningsdagen är 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018.

20180312ICAPITAL

European Capital of Innovation är ett årligt pris som tilldelas städer som kan visa på innovativa och inkluderande projekt i staden. Sista ansökningsdag är 21 juni 2018.

Kriterierna för att ansöka är att staden är belägen inom EU eller i ett land kopplat till Horizon2020-programmet. Ett krav är dock att staden ska ha över 100 000 invånare, en regel som skapar vissa begränsningar för ansökningar från Västerbotten och Norrbotten. Städer belägna i Norra Sverige har dock framgångsrikt arbetat inom områdena ”Smart Cities” och ”Green Cities”. Umeå har exempelvis tilldelats utmärkelsen ”Smart City” av EU-kommissionen år 2016, och har ansökt om ”Green City”.

Priset delas ut till de städer som genom innovativa lösningar bidragit till att skapa välfungerande ekosystem för invånarnas välmående i staden. Inom detta inkluderas aktioner för att engagera invånare i beslutsfattande för staden samt lösningar som utnyttjar forskning och innovation för att skapa en hållbar stad. Priset möjliggör för städer att visa upp deras egna unika innovativa lösningar för att inkludera invånare samt bidra till ett hållbart och lukrativt företagsklimat.

De innovativa lösningsprojekten som städer kan tävla med kan både vara avklarade samt pågående upplägg, en regel är dock att projektet måste ha påbörjats tidigast år 2017.  

För att en stad ska kunna vara med och tävla om att bli årets Europeiska Innovationshuvudstad måste en ansökan göras via internet, läs mer om hur ansökan genomförs här:

Läs mer om priset här: 

13 Mar 2018 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information