Ansökningsomgång CEF2019

EU-kommissionen har via INEA publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Utlysningen för CEF 2019 med möjlighet att lämna in ansökan öppnar först den 8 januari 2019. Deadline är den 24 april 2019. Tillgänglig budget är 100 miljoner EUR. En virtuell informationsdag anordnas den 17 januari 2019 för att presentera politiska prioriteringar och innehållet i utlysningen, praktisk information om hur man förbereder en framgångsrik ansökan, och annan information som är relevant för ansöknings- och utvärderingsprocessen. Prioriteringarna inom 2019 års ansökningsomgång är: 

1) Projekt på det övergripande nätet: Syftar till att avlägsna flaskhalsar och överbrygga felande länkar, förbättra interoperabiliteten mellan järnvägar och i synnerhet förbättra gränsöverskridande sektioner (65 miljoner EUR).

2) Bullerbekämpning på järnvägen: För att säkerställa hållbara och effektiva transportsystem på lång sikt med sikte på att förbereda på förväntade framtida transportflöden samt möjliggöra minskningar av utsläpp av växthusgaser inom alla transportslag genom övergång till innovativa och energieffektiva tekniker med låga koldioxidutsläpp samt optimera säkerheten (35 miljoner EUR).

Utlysningsdokument

Anmälan till infodagen öppnar under december 2018. Håll utkik här.

Trafikverket inkommer inom kort med en tidplan för regeringens godkännande av ansökningar.

/Mona Mansour

 

 

06 Dec 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information