Det tredje mobilitetspaketet

Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen den tredje och sista omgång åtgärder för att modernisera Europas transportsystem det s k mobilitetspaketet.

Det tredje Europa på väg-paketet utgör den sista pusselbiten i EU-kommissionens agenda för moderniserad mobilitet. EU-kommissionen vill med detta initiativ uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat. 

Mobility package

Dagens paket består bl a av:  

- Ett meddelande om uppkopplad och automatiserade mobilitet som ska göra Europa världsledande när det gäller helt autonoma och säkra mobilitetssystem.

Lagstiftningsinitiativ om koldioxidnormer för lastbilar, om lastbilars aerodynamik, om märkning av däck och om en gemensam metod för jämförelse av bränslepriser. Dessa åtföljs av en strategisk handlingsplan för batterier. Dessa åtgärder bekräftar EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn att och uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.

Ett lagstiftningsinitiativ för att förenkla tillståndsförfarandena för projekt inom det transeuropeiska stomnätet (TEN-T).

Säker mobilitet 

EU-kommissionen föreslår att nya fordonsmodeller utrustas med 19 avancerade säkerhetsfunktioner, t.ex. avancerade nödbromssystem, filhållningssystem och system för detektion av gångtrafikanter och cyklister (se hela listan här). EU-kommissionen hjälper också EU-länderna att systematiskt kartlägga farliga vägavsnitt och målinrikta sina investeringar bättre. Dessa två åtgärder kan rädda upp till 10 500 liv och förhindra nästan 60 000 allvarliga personskador under perioden 2020–2030. De kommer att bidra till EU:s långsiktiga mål att närma sig noll döda eller skadade i trafiken till 2050 (nollvisionen).

Ren mobilitet

EU-kommissionen lägger fram sista delen av sin agenda för ett utsläppssnålt mobilitetssystem genom att föreslå de allra första koldioxidnormerna för tunga fordon. År 2025 ska de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya lastbilar vara 15 % lägre än 2019. För 2030 föreslås ett vägledande minskningsmål på minst 30 % jämfört med 2019. Dessa mål är förenliga med EU:s åtaganden enligt Parisavtalet och kommer att möjliggöra betydande besparingar för transportföretag – huvudsakligen små och medelstora företag – tack vare sänkt bränsleförbrukning (25 000 euro på fem år). För att möjliggöra ytterligare koldioxidminskningar främjar EU-kommissionen mer aerodynamiska lastbilar och förbättrad märkning av däck. EU-kommissionen lägger också fram en omfattande handlingsplan för batterier som kommer att bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart ekosystem för batterier i Europa.

Uppkopplad och automatiserad mobilitet

EU-kommissionen föreslår en strategi som ska göra Europa världsledande när det gäller helt självkörande och uppkopplade mobilitetssystem. Strategin tittar på en ny nivå av samarbete mellan vägtrafikanter, som potentiellt kan ge enorma vinster för mobilitetssystemet som helhet. EU-kommissionen föreslår också en helt digital miljö för informationsutbyte inom godstransportsektorn för att  minska krånglet och främja digitala informationsflöden för logistiksyften. 

Hela listan med initiativ finns här

/Mona Mansour

18 Maj 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information