eCall-teknik vid trafikolyckor

Från och med den 1 maj 2018 så ska alla nya EU-registrerade personbilar vara utrustade med eCall-teknik enligt ett direktiv som röstades igenom i april 2015. Tekniken fungerar genom att kunna kontakta larmcentral vid en krock eller liknande, något som studier visar drastiskt kan minska utryckningstiden vid vägolyckor.

Syftet med införandet av eCall är att bidra till snabbare räddningsinsatser för att minska antalet dödliga trafikolyckor. Exempelvis vid olyckor där föraren är ensam i ett fordon vid olycka och tappar medvetandet så kan denne nu få hjälp mycket snabbare tack vare tekniken. eCall i fordon aktiveras automatiskt genom utlösandet av till exempel fordonets luftkudde vid en olycka. Tekniken kan även användas manuellt av exempelvis ett vittne till en olycka. Vid olycka sänder eCall ut information bestående av GPS-koordinater, tidpunkt, antal passagerare samt bilens registreringsnummer till 112.

Tekniken är dock inte utan kritik. Många har oroat sig över att tekniken kan spåra bilarnas GPS-koordinater även när bilen inte är utsatt för en olycka och därför fungera som ett övervakningssystem av fordon. EU-kommissionen försäkrar dock att tekniken bara ska ange koordinater vid olycka som nyss skett och att det inte kan användas för att lagra information om fordonets framfart likt hur flygplans svarta lådor fungerar.

Införandet av tekniken beräknas minska uttryckningstiden till olyckor på landsbygden med 50 % och i städer med 40 % samt minska trafikdödligheten med 4 %. Tekniken prioriteras till att nyproducerade fordon ska omfattas av direktivet men eCall-enheten kommer även produceras för att kunna installeras i äldre bilar. Tekniken ska enligt EU vara så pass billig att den är tillgänglig för alla bilägare och en enhet beräknas kosta kring 100 euro från starten för att sedan sjunka i pris.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida:

/Andreas Andersson Kurdve

09 Apr 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information