Luleå tekniska universitet besöker Bryssel med rymdprojekt i siktet

Mellan den 12 och 13 juni, besökte en grupp forskare och befattningshavare från Luleå Tekniska Universitet (LTU) Europeiska kommissionen och ett antal andra EU-institutioner. Syftet med resan var dels att presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning samt att utforska hur de kan fortsätta utvecklas med hjälp av Brysselbaserade mekanismer och organisationer. 

Besöket leddes av Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor på LTU och Pär Weihed, universitetsdirektör på LTU som hade sällskap av Professorerna Reza Emami och Pär Weihed från LTU som representerade rymdforskningsmiljön i Kiruna och Luleå. I delegationen ingick även Viktoria Mattsson, chef för samverkan, extern finansiering och innovation, Lena Anttila, Innovation Office och Evelina Brännvall, Grants Office. 

LTU13juni20180615

Hela gänget, tillsammans med Anthony Scully från North Sweden, utanför Sveriges ständiga representation i Bryssel

Gruppen besökte VINNOVA för diskussioner om förberedelserna inför det nya Horizon Europa-programmet 2021-2027 tillsammans med Dan André, Senior Adviser. Därefter träffade gruppen Per-Erik Yngwe, forskningsråd på Sveriges ständiga representation i Bryssel. 

LTU styrde sedan kosan mot Network of European Regions Using Space Technology (NEREUS) för att presentera sina forskningsframgångar och initiala planer för engagemang i rymdprogrammen efter 2020. 

Mats Ljungkvist, Europakommissionens generaldirektorat GROW, berättade om samarbetsmöjligheter och prioriteringar inom det nya rymdprogrammet. LTU:s professor Emami berättade om ambitiösa planer på att etablera världens första kompletta rymdcenter för miniatyrsateliter. Centrets verksamhet ska omfatta satellitens hela livscykel från design, konstruktion, avfyrning och drift, till underhåll och slutligen utvärdering. Planen är att alla dessa delar ska ingå i ett ”nyckelfärdigt” rymdcenter. Kiruna har redan avnjutit en påtaglig framgång vad gäller miniatyrisering av satelliter, särskilt i CubeSat-programmet.

Professor Emami beskrev också i detalj det visionära projektet om gruvdrift på jordnära asteroider: att kombinera erfarenheterna från världens största underjordsgruva i Kiruna med banbrytande rymdteknik utvecklad av LTU och dess partners. Detta långsiktiga projekt kommer att kräva omfattande nätvärkande inom, så väl som utanför, Europa. Projektet skulle framförallt innebära stor potential att lösa den hotade bristen på sällsynta jordartsmetaller i världen, samt ligga till grund utvinning av vatten, syre och bränsle i rymden för framtida rymduppdrag.

Gruppen från LTU lämnade Bryssel med en tydligare bild av EU:s samverkansmöjligheter och med inspiration för nästa steg i arbetet med att sätta norra Sverige och LTU på den globala kartan som spännande partners inom rymdforskning och innovation.

Läs mer om Luleå Tekniska Universitet och deras forskning samt rymdaktiviteter här

/Anthony Scully och Niklas Johansson

 

 

20 Jun 2018 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information