Nya TEN-T samordnare

EU-kommissionen har utsett nya samordnare för tre av TEN-T:s stomnätskorridorer samt förlängt mandatet för övriga samordnare.

EU-kommissionen utnämnde den 14 september nya europeiska samordnare för tre av TEN-T:s stomnätskorridorer samt utökade mandatet för övriga. De europeiska samordnarnas uppdrag syftar till att underlätta utveckling av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Av vikt för utveckling av infrastrukturen i norra Sverige är främst stomnätskorridoren Scandinavian-Mediterranean för vilken Pat Cox får fortsatt förtroende att samordna, och likaså förlängs mandatet för Catherine Trautmann ansvarig för North Sea-Baltic även den betydelsefull då den föreslås av EU-kommissionen att förlängas från Finland över gränsövergången Haparanda-Torneå till Luleå. 

Från och med den 16 september 2018 blir Iveta Radicova, tidigare premiärminister i Slovakien, europeisk samordnare för Mediterranean och Anne Elisabet Jensen, tidigare ledamot i Europaparlamentet, kommer att samordna korridoren Baltic-Adriatic. Från och med den 1 januari 2019 kommer Matthias Ruete, tidigare generaldirektör på EU-kommissionen, att bli europeisk samordnare för ERTMS. Kurt Bodewig, tidigare europeisk ansvarig för Baltic-Adriatic, tar över portföljen för den horisontella korridoren Motorways of the Sea MoS. MoS är viktig för utveckling i transportsystemet till havs t ex för kvarken och för Luleå hamn. 

Samtliga samordnare vars mandat förlängs är:

 • Pat Cox för Scandinavian-Mediterranean
 • Mathieu Grosch för Orient/East-Med
 • Catherine Trautmann för North Sea-Baltic
 • Paweł Wojciechowski för Rhine-Alpine
 • Péter Balazs för North Sea- Mediterranean
 • Karla Peijs för Rhine-Danube
 • Carlo Secchi för Atlantic
 •  

  /Mona Mansour

   

   

  26 Sep 2018 Transportpolitik

  Transportpolitik

  Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

  Kontaktperson: Lotta Rönström

  Mer information