Praktikantrapport om nya Sidenvägen

Sofia Baumgartner, praktikant på North Sweden under hösteterminen 2017 har skrivit en praktikantrapport  om handelsrutten ”Northern Axis- Sidenvägen”. 

Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen". 


sidenvagen20180212

Nya sidenvägen - här sträckan från Kouvola i Finland till Xi’an i Kina (Bild: SVT)

Rapporten undersöker möjligheterna för Västerbotten och Norrbotten

Rapporten ger en inblick i relationen mellan Europeiska unionen och Kina med fokus på en redogörelse för den nya Sidenvägen som sträcker sig från Xi’an i Kina till Kouvola i Finland och belyser särskilt möjligheterna för kopplingen till Northern Axis och transportsystemet i Norrbotten och Västerbotten.

Nya sidenvägen är ett delvis finansierat projekt från Kina för att mer effektivt få tillgång till den Europeiska marknaden via tågtrafik. Sträckan mellan Finland och Kina går via Ryssland och Kazakstan och tar cirka 10-12 dagar, vilket är snabbt i relation till andra alternativ som finns för att binda samman kontinenterna. Handledare för rapporten har varit Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden.

Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office.

/Andreas Andersson Kurdve

14 Feb 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information