Region Västerbotten presenterade innovationsloop i Bryssel

Region Västerbotten visade upp sitt koncept för öppen social innovation, innovationsloopen, vid ett seminarium vid European Week of Regions and Cities i Bryssel den 11 oktober. Under seminariet, som arrangerades i samarbete med det europeiska Interregprojektet Osiris, lyftes vikten av medborgardriven utveckling och internationella samarbeten i regional utveckling för att lösa samhällsutmaningar. 

Vid European Week of Regions and Cities i Bryssel arrangerade Interreg-projektet Osiris en workshop med fokus på digital transformation. Workshopen syftade till att genom samskapande generera nya idéer och utbyta erfarenheter mellan experter och regionala representanter från hela Europa.  

Innovationsloopen är ett verktyg för innovativ utveckling, utvecklat i Västerbotten och det är bland annat en del av det årliga Mötesplats Lycksele, och numera via bland annat Osiris-projektet spritt till andra länder i Europa. Under seminariet presenterade Region Västerbotten sitt koncept och metodik för öppen social innovation. Innovationsloopen har kommit att användas som ett gott exempel för att visa på vikten av medborgardriven utveckling för att lösa samhällsutmaningar. Deltagarna fick testa metoden i mindre skala för att hitta lösningar på samhällsproblem genom ny teknologi.

niklas nyhet 2

Thomas Mörtsell, vice ordförande Region Västerbotten och kommunalråd Storuman, berättar om konceptet ”Innovationsloopen” under European Week of Regions and Cities

Region Västerbotten är en Lead partner i det interregionala samskapandeprojekt OSIRIS, med en partnergrupp bestående av sju regioner från hela Europa. Projektet syftar till att implementera planer för öppen och social innovation. Lösningar på framtidens samhällsutmaningar designas med hjälp av medborgardriven utveckling, i ett internationellt och regionalt ekosystem. 

Läs mer om Osiris 

/Niklas Johansson

24 Okt 2018 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information